Dziś 38. rocznica porozumień sierpniowych. To ważna data w budowaniu naszej demokracji, Poprzedzona zrywami robotników bestialsko tłumionych przez totalitarny system, wówczas pewnie około 10 mln ruch solidarnościowy nie spodziewał się, że już w następnym roku wybuchnie stan wojenny, aby po raz kolejny stłumić wolę i siłę walki w narodzie, Cieszę się, że od 1997 roku mogę nieprzerwanie należeć do NSZZ „Solidarność” i poznać wiele wspaniałych osób, które uczestniczyły w budowaniu „Solidarności” . Dziś składam serdeczne podziękowania za odwagę i wspaniałą postawę w walce o godne życie każdego z nas.