21 października rozstrzygnie się, kto przez najbliższych pięć lat będzie decydował o płockich inwestycjach, programach społecznych, kierunkach rozwoju naszego pięknego miasta. Wierzę głęboko, że Płocczanie chcą zmian i jestem przekonana, że ja oraz osoby, które startują do Rady Miasta Płocka i sejmiku wojewódzkiego z listy Prawa i Sprawiedliwości te dobre zmiany zapewnią.

Prezentuję poniżej ostatnie przed dniem wyborów pomysły na Płock, a na kolejnych stronach gazety znajdziecie Państwo sylwetki kandydatów z listy nr 10 do Rady Miasta Płocka i do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali i wspierają mnie w zaprezentowaniu Płocczanom naszej wizji Płocka przyszłości.

Wioletta Kulpa, kandydatka na Prezydenta Płocka i do Rady Miasta Płocka

POLITYKA HISTORYCZNA
– Stworzenie ram miejskiej polityki historycznej, której obecnie właściwie nie ma, organizuje się bowiem jedynie uroczystości rocznicowe. Nie może być tak, że miasto nie uczestniczy w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych, a bierze udział w organizacji rocznicy bitwy pod Lenino.
– Wsparcie materialne dla mieszkających w Płocku bohaterów walk z komunizmem, którzy żyją w ubóstwie.
– Coroczna wycieczka organizowana przez władze miasta dla najlepszych uczniów z płockich szkół, którzy mają osiągnięcia z historii, do miejsc historycznych Rzeczypospolitej Polskiej.

SPORT
– Niestety, z roku na rok osiągamy coraz gorsze wyniki, np. w lekkoatletyce, dlatego uważam, że konieczna jest reorganizacja systemu szkolenia i współzawodnictwa sportowego w płockich szkołach.
– Kontynuować i ewentualnie usprawniać należy upowszechnianie sportu, poprzez promowanie działań aktywizujących do sportu, rekreacji i turystyki w każdym wieku, w różnych grupach społecznych i zawodowych, szczególnie wśród ludzi z problemami zdrowotnymi i otyłością; należy też wspierać partnerów społecznych w tych działaniach.
– Udostępnianie miejskich obiektów sportowych chcemy połączyć z ulgami na Kartę
Mieszkańca, która będzie też biletem na bezpłatną komunikację miejską.
– Stworzenie nowoczesnego systemu informacji sportowej.
– Integrowanie sportu osób sprawnych i niepełnosprawnych.
– Dotowanie tylko tych klubów i stowarzyszeń sportowych, które np. prowadzą zespoły juniorskie i młodzieżowe oraz zgłaszają je do rozgrywek juniorskich; większe i priorytetowe wsparcie dla sportu w szkołach.
– WAŻNE! Uważam, że wynajem obiektów sportowych dla amatorskich organizacji sportowych powinien być realizowany za mniejsze stawki. Prezydent Nowakowski podwyższył znacznie stawki, co sprawia, że dotacje otrzymane w konkursach organizacje i tak w konsekwencji zwracają do budżetu miasta. Obniżmy stawki za wynajem obiektów i dajmy większe szanse rozwoju sportowego dla dzieci i młodzieży z płockich szkół, wspierajmy też organizacje, które chcą współpracować z młodymi osobami.

KULTURA
– Najważniejsze zadanie w kulturze to opieka nad kulturą wysoką, wspieranie instytucji kulturalnych o najwyższej wartości (teatrów, filharmonii, orkiestr, chórów) oraz tych, które z racji długich tradycji lokalnych stały się znane (np. TNP, Biblioteka Zielińskich). Miasto powinno organizować kontakty mieszkańców z kulturą, wspierać wartościowych artystów lokalnych.
– Uczniowie i studenci powinni mieć darmowy wstęp do muzeów – w tym celu należy się porozumieć z poszczególnymi muzeami w sprawie refinansowania.

– Należy też wypracować model wsparcia Biblioteki Zielińskich przez miasto w sytuacji zagrożenia likwidacją biblioteki.
– Stypendia dla wybitnych młodych twórców; nagroda prezydenta dla najlepszego dzieła muzyki klasycznej, literatury twórców lokalnych.
– W Płocku musi powstać duża sala koncertowa oraz wystawiennicza, skupiająca w jednym budynku wszystkie jednostki kulturalne miasta Płocka i organizacje pozarządowe, co można połączyć z ożywieniem pewnych obszarów miasta; wg mnie najlepsza lokalizacja to teren przy Al. Kobylińskiego.
Ożywienie ulicy Tumskiej i Starego Rynku – przywróćmy życie w tych obszarach,
organizując różnego rodzaju eventy, spotkania, zachęcając lokalnych artystów, kwiaciarzy, kolekcjonerów do wystawiania swoich stoisk – w ramach ożywienia starówki, ustalmy kalendarz takich bezpłatnych wydarzeń, np. tydzień z książką. Lokalni restauratorzy mogą się włączyć we wspólne akcje inicjowane przez wydział UMP (ARS powinien mieć inne zadania, o ile jego funkcjonowanie jest w ogóle zasadne w tej formule).

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
– Zmiana charakteru systemu komunikacji prezydenta z mieszkańcami z propagandowego na partnerski.
– W celu pobudzenia autentycznej debaty, rozwój instytucji demokracji bezpośredniej wysłuchania publiczne, referenda merytoryczne i personalne, obowiązek debatowania projektów obywatelskich.
– Pełnomocnik ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego lub dedykowany pracownik, jeśli zrezygnujemy z pełnomocników w ramach oszczędności.
– Szerszy dostęp do tanich lub bezpłatnych usług prawniczych dla mieszkańców w ramach współpracy z instytucjami pozarządowymi, a także edukacja świadomości prawnej – równie ważna jak obywatelska i patriotyczna.
– System edukacji obywatelskiej i patriotycznej przy współudziale sektora obywatelskiego i z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury edukacyjno-kulturalnej (szkoły, przedszkola, biblioteki).
– Powołanie Płockiego Korpusu Wolontariatu, który będzie pełnił zadania cywilizacyjno- rozwojowe, aktywizujące, solidarnościowe, reaktywacja i wsparcie etosu społecznikowskiego.
– Wspieranie merytoryczne i finansowe niezależnych grup obywatelskich, organizacji strażniczych, konsumenckich, eksperckich.
– Wprowadzenie zasady decentralizacji, przejrzystości i apolityczności procedur dostępu organizacji obywatelskich do środków publicznych, przy rozdzielaniu grantów, w konkursach itp.
– Wprowadzenie programu aktywizacji społecznej i lokalnej na osiedlach, gdzie frekwencja w wyborach do rad osiedli nie ma przyzwoitego poziomu.
– Zmniejszenie (w miarę możliwości samorządu) biurokracji w sektorze obywatelskim.
– Obywatelska aktywizacja sieci orlików (często stoją puste, nie można wejść z marszu, tylko trzeba się zapisywać ze sporym wyprzedzeniem), wspieranie organizacji typu uniwersytet ludowy.
– Wsparcie dla lokalnej spółdzielczości i energetyki obywatelskiej.
– Reforma środków przekazu urzędu miasta (portal, wydawnictwa) – mają prezentować kulturę wysoką, dorobek lokalny, edukować historycznie, a nie lansować prezydenta i rządzącą opcję. Dostęp do ich łamów powinna mieć również opozycja z Rady Miasta, a archiwum ma być zamieszczony bezpłatnie w Internecie.
– Wprowadzenie zasady do regulaminu, że opozycja w Radzie Miasta proponuje jeden punkt programu każdej sesji i komisji.