W dniu 9 października b.r. w Auli Zespołu Szkół nr 6 w Płocku odbyła się uroczystość z okazji 90-lecia istnienia Ligi Ochrony Przyrody Oddziału Miejskiego.

Na uroczystość przybyli opiekunowie z 35-ciu jednostek oświatowych miasta Płocka, dyrektorzy tych jednostek, nauczyciele współpracujący z Kołami Ligi Ochrony Przyrody (ok. 80 osób) oraz przedstawiciele firm współpracujących z Ligą Ochrony Przyrody Oddział Miejski w Płocku w realizacji zadań statutowych. W ramach wydarzenia odbyła się część jubileuszowa, na której podziękowano nauczycielom, przedstawicielom firm za wieloletnią współpracę z Ligą Ochrony Przyrody.`W drugiej części nastąpiło podsumowanie działalności Kół Ligi Ochrony Przyrody działających w mieście w Płocku. Spośród 35-ciu Kół w poszczególnych kategoriach jednostek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe) przyznano dziesięć nagród dla laureatów konkursu. Laureatami zostali: Przedszkole Miejskie nr 13, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 21, Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 8, III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół Zawodowych im. M.Curie Skłodowskiej.

Sponsorem Głównym organizacji Jubileuszu 90-lecia Ligi Ochrony Przyrody w Oddziale Miejskim w Płocku był PKN ORLEN. Dla 25-ciu najlepszych nauczycieli płockich jednostek oświatowych nagrody wręczyła Radna Miasta Płocka, Pani Wioletta Kulpa.

Obok tegorocznego Jubileuszu, PKN ORLEN jest Sponsorem działalności statutowej płockiego okręgu Ligi Ochrony Przyrody w zakresie działań edukacyjno- oświatowych w dziedzinie ochrony przyrody. Prowadzi również program ,,ORLEN dla Orłów’’.

Historię i losy podopiecznych programu ,,ORLEN dla Orłów’’ oraz zdjęcia, filmy i ciekawostki z życia „władców przestworzy” można poznać i obejrzeć na profilu FB: https://www.facebook.com/orlendlaorlow/ oraz na portal: www.ptakipolskie.pl