W naszym pięknym mieście urodziłam się, wychowałam i uczyłam. Tu poznałam wielu wspaniałych ludzi i cudowne zakątki, z Płockiem zawsze związana była moja praca zawodowa i społeczna. Całym sercem kocham moje rodzinne miasto. Dlatego wiem, jak je zmienić, by płocczanom żyło się lepiej.

Przez wiele lat poznawałam problemy naszego miasta i jego mieszkańców, ucząc się jednocześnie jak najlepiej je rozwiązać i jak pomagać ludziom. W wielu miejscach i w wielu rodzinach jest zwykła bieda, brak ogrzewania, kanalizacji, dróg… W XXI wieku to niedopuszczalne!

Niektóre osiedla są dopieszczane, a inne zaniedbane ulegają degradacji. To niesprawiedliwe zarządzanie miastem! Płock powinien być zarządzany w sposób zrównoważony, a gospodarz musi widzieć wszystkie problemy miasta i jego mieszkańców.

Wiem jak to naprawić! Dlatego zdecydowałam się ubiegać o funkcję prezydenta i prosić Państwa o zaufanie, poparcie i szansę na nowe możliwości rozwoju naszego miasta. Razem damy radę! Dotrzymaliśmy słowa w Rządzie – dotrzymamy w płockim samorządzie.

Opracowałam, wraz z moim zespołem, kompleksowy program uczciwego rozwoju Płocka. Program, który da nowe szanse na rozwój i z którego skorzysta każdy mieszkający w Płocku.

Strzał w dziesiątkę to 10 punktów programowych dla miasta

PŁOCK NA PLUS!

1. Nowe połączenia drogowe Płocka z dużymi miastami.

2. Nowa linia kolejowa, łącząca Płock z Warszawą w 42 minuty przez Centralny Port Komunikacyjny.

3. Gospodarka na plus: nowi inwestorzy, nowe atrakcyjne miejsca pracy dla Płocczan.

4. Bezpłatna komunikacja miejska dla Płocczan, zakup nowych hybrydowych autobusów.

5. Zdrowie na plus: Miejskie Centrum diagnostyki i profilaktyki onkologicznej przy współpracy z PKN ORLEN; Miejskie Centrum stomatologiczne dla dzieci i młodzieży wraz z powrotem gabinetów stomatologicznych do większych szkół; naprawa finansów Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

6. Rewitalizacja Starego Miasta i prawdziwe ożywienie tej części Płocka, zwiększenie do 1 mln środków na rewitalizację dla prywatnych właścicieli kamienic.

7. Trzeci most dla Płocka i Regionu.

8. Nowe tereny rekreacyjne, m.in. Aquapark i parki zieleni na płockich osiedlach.

9. Seniorzy na plus: Zakład Opieki Leczniczej, Centrum Aktywności Seniora.

10. Mieszkanie na plus: budowa nowych mieszkań dla młodych osób i nie tylko, w ramach projektów rządowych; zwiększenie nakładów na remonty miejskich zasobów
mieszkaniowych.

Chcę, aby Płock stał się MIASTEM na PLUS, dzięki:
– obniżeniu opłat za wodę i ścieki,
– dwukrotnemu zwiększeniu środków na działalność organizacji pozarządowych, tj.
stowarzyszeń, klubów i fundacji, a także zmniejszeniu opłat za użytkowanie obiektów
sportowych dla organizacji,
– powszechnym konsultacjom z mieszkańcami, dotyczącym ważniejszych inwestycji i
projektów społecznych,
– becikowemu plus – prezent od miasta, czyli 1000 zł na każde nowo narodzone dziecko,
– poszerzeniu programu Budżetu Obywatelskiego.

JAWNOŚĆ INFORMACJI
Dość ukrywania informacji lub udzielania takich odpowiedzi, z których nic nie wynika. W obecnej praktyce Urzędu Miasta Płocka nie brakuje też odmawiania radnym udzielania informacji, o które wnioskują. Zastanawia mnie, dlaczego prezydent ze swoimi współpracownikami nie chce odpowiadać publicznie na niewygodne pytania, szczególnie te dotyczące finansów czy rozliczania delegacji służbowych?

Dlaczego na stronie Urzędu Miasta Płocka nie znajdziemy już informacji o bilansach spółek miejskich? Czy to są dane tajne? Dlaczego nie ma też zarządzeń prezydenta o wyjazdach służbowych jego i współpracowników, choć w poprzednich kadencjach były jawne?

Nagminną praktyką, szczególnie ze strony Sekretarza Miasta, stał się drwiący ton odmawiający udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych opozycyjnych (!) z uzasadnieniem, że „interpelacja nie nosi znamion interpelacji”.
Urząd Miasta Płocka musi być bardziej przejrzysty, szczególnie w kontekście przekazywania informacji radnym, którzy zostali wybrani przez mieszkańców, aby pełnili m.in. funkcją kontrolną wobec władzy. Jako wieloletnia radna będę o tym pamiętała zawsze, również w przypadku, jeśli okażecie mi Państwo zaufanie, powierzając funkcję prezydenta Płocka.

Gwarantuję profesjonalną współpracę z agendami rządowymi, inwestorami zewnętrznymi oraz naszymi lokalnymi przedsiębiorcami. Doprowadzę też do porozumienia z Rządem i PKN ORLEN, w celu pozyskiwania jak największych środków z wszystkich dostępnych źródeł.

Dziękuję za poparcie i zaufanie!
Wioletta Kulpa, kandydatka na Prezydenta Płocka i do Rady Miasta Płocka,

Okręg 2, Lista 10, Pozycja 1