– Realizujemy to, co jest istotą demokracji – powiedział podczas konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości prezes naszej partii, Jarosław Kaczyński. – Sukces w pracy dla obywateli przychodzi wtedy, kiedy jest praca dla społeczeństwa, kiedy odrzucamy spory, kiedy razem działamy dla dobra publicznego, kiedy rozumiemy politykę – dodał Prezes PiS.

I to jest prawda, która ma miejsce również w Płocku. Ostatnie lata pokazały, że prezydent tego miasta uznaje tylko jedną rację – własną. Nie rozmawia z opozycją w radzie miasta, nie rozmawia z PKN ORLEN, od którego wymaga coraz to nowych funduszy na wymyślone przez siebie inwestycje, nie rozmawia wreszcie z mieszkańcami, choć systematycznie spotyka się z nimi, aby wypromować swoją osobę. Wówczas jednak słucha ludzi, ale ich nie słyszy…

Mój program dla Płocka opiera się na współpracy na każdym szczeblu administracji rządowej i samorządowej, chcę rozmawiać na zasadzie wzajemnego szacunku – z mieszkańcami, przedsiębiorcami, ale i opozycją polityczną. Mam wiele pomysłów, dlatego zaprezentuję je w częściach.

Program, który chcę Państwu przedstawić jest oparty na trzech filarach:

 1. Poprawa połączenia drogowego i zabieganie o trzecią przeprawę mostową dla wyprowadzenia transportu substancji niebezpiecznych poza granice Płocka

 2. Nowi inwestorzy dla rozwoju Płocka.

 3. Bezpłatna Komunikacja Miejska.

Chciałabym przede wszystkim zachęcić mieszkańców Płocka do powrotu, ale nie na zasadzie hasła „Pakuj się do Płocka”, lecz stwarzając realną perspektywę, szczególnie dla młodych osób, dla których najważniejsza jest praca, a po założeniu rodziny żłobek, przedszkole czy ciekawa oferta kulturalna.

Dlaczego podkreślam znaczenie współpracy? Ponieważ to ścisła współpraca z rządem, dobra współpraca i otwartość na programy rządowe, daje szanse na rozwój Płocka i zwiększenie atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów.

Docierają do mnie komentarze, iż potrafię jedynie krytykować, nie mając własnych pomysłów. To nie jest prawda. Głosy i pomysły radnych Prawa i Sprawiedliwości przez 8 lat były zakrzyczane lub pomijane milczeniem… Teraz, przy kończącej się kadencji, chcę zaakcentować nasze pomysły dla Płocka i Płocczan.

 1. MIESZKANIA – propozycja mieszkań dla młodych i wdrożenie programu rządowego Mieszkanie+
 2. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – większa solidarność w zakresie rozdysponowania środków w drodze konkursu ofert, dbanie o stowarzyszenia z dużym dorobkiem historycznym czy prospołecznym.
 3. GABINETY STOMATOLOGICZNE – chcę doprowadzić do ponownego funkcjonowania gabinetów stomatologicznych w szkołach.
 4. WSPARCIE DLA REHABILITACJI MEDYCZNEJ, SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH – zwiększenie wsparcia opieki domowej dla osób niesamodzielnych.
 5. BUDOWA DOMÓW DZIENNEGO POBYTU SENIORA w kilku miejscach Płocka – mają być centrum szerokiej oferty miasta dla osób starszych, a także wsparciem dla rehabilitacji medycznej.
 6. PROJEKT „UCZEŃ ZDOLNY” – najbardziej utalentowana młodzież będzie miała organizowane zajęcia dodatkowe, prowadzone przez młodszych pracowników naukowych płockich uczelni wyższych.
 7. NOWE ŻŁOBKI – dla mieszkańców Płocka, natomiast dla tych, którzy nie znajdą miejsca w żłobku miejskim – bon żłobkowy. Bon można połączyć z Kartą Mieszkańca, która będzie uprawniała do różnych ulg, a także do darmowej komunikacji miejskiej dla mieszkańców.
 8. DOKŁADNA WERYFIKACJA PŁOCKICH PROGRAMÓW NAGRÓD za osiągnięcia oraz stypendiów – obecnie kwoty są niskie, szczególnie dla uczniów z wysokimi osiągnięciami sportowymi. Chcemy wychowywać i promować sportowców.

O każdym z tych punktów, a także o propozycjach mieszkańców, chętnie porozmawiam podczas bezpośrednich spotkań. A już wkrótce przedstawię kolejne punkty Programu dla Płocka.

Wioletta Kulpa, Przewodnicząca Klubu Radnych PiS w Radzie Miasta Płocka.