Rada Miasta Płocka na wniosek Prezydenta Miasta Płocka podjęła szereg uchwał, które skutkują lub w najbliższym czasie będą skutkować podwyżkami dla mieszkańców Płocka.

Przede wszystkim dotyczy to cen za odbiór nieczystości, cen biletów autobusowych, opłat za przedszkola. Do kompetencji radnych należy ustalanie górnych stawek odbioru nieczystości. Do tej pory za pojemnik 120 litrowy płaciliśmy 18,90 zł., pomimo że cena wzrosła już w 2011 roku w związku ze zmianą stawki podatku VAT, Prezydent Nowakowski zaproponował radnym podwyższenie stawek o 25%. Radni  Prawa i Sprawiedliwości argumentowali, iż wzrost cen jest zbyt wysoki i zgłosili wniosek o zmniejszenie podwyżki do poziomu 10%. Propozycja głównie głosami PO i SLD została skutecznie odrzucona.

Pikanterii całej tej sprawie dodaje  fakt, iż w dniach od 11 do 15  lutego 2011 roku firmy przewozowe zajmujące się odbiorem naszych śmieci, tj. SITA, EKO-MAZ i Remondis prowadziły korespondencję z Wiceprezydentem Krzysztofem Buczkowskim, w której zaproponowały władzom miasta, jakie winno ustalić się stawki, aby satysfakcjonowały przewoźników. Odnosząc się do pojemnika o pojemności 120 litrów, spółka EKO-MAZ zaproponowała Wiceprezydentowi 24,00 złote, Remondis – 24,31 zł i SITA – 24,46 zł.

Przed podjęciem uchwały na marcowej sesji górna stawka dla pojemnika 120 litrowego wynosiła 20 złotych, nasi rajcowie podnieśli ją do 25 złotych, co daje wzrost o 25% i w zupełności jak widać satysfakcjonuje przewoźników, którzy sami zasugerowali podane wyżej kwoty.

Radni opozycji na sesji rady zadawali Prezydentowi pytanie, dlaczego nie próbował negocjować z firmami, które zapewne trochę podwyższyły wysokość proponowanych opłat, zdając sobie sprawę, że ostateczna decyzja należy do Prezydenta i do Rady Miasta Płocka. Niestety na to pytanie nie uzyskano odpowiedzi.

A tak głosowali nasi radni w sprawie podwyższenia max. cen opłat za wywóz nieczystości: przeciw – Kolczyński Tomasz, Korga Tomasz, Kulpa Wioletta, Milewski Mirosław, Skubiszewski Dariusz.

Za wprowadzeniem podwyżek : Brzeski Leszek, Cieślik Grażyna, Flakiewicz Marcin, Gapińska Elżbieta, Hetkowski Wojciech, Iwaniak Arkadiusz, Jaroszewski Artur, Jasion Jacek, Kolczyński Paweł, Kras Artur, Kubera Piotr, Maliszewski Tomasz, Musiał Bożena,  Niedzielak Aniela, Olejnik Joanna, Wiącek Maciej.

Wstrzymali się : Latarski Lech, Nowicki Piotr.

Na sesji kwietniowej radni zajmą się kolejną podwyżką, która dotyczy zmian cen biletów komunikacji miejskiej. Dziś bilet normalny kształtuje się na poziomie 2,20 zł, a wzrośnie do 2,60 zł, czyli o blisko 20%. Podobna sytuacja dotyczy biletów ulgowych. Do tego należy jeszcze doliczyć podwyżkę opłat za przedszkola, która wzrośnie o 125%. Niestety Pan Prezydent sprytnie proponując radnym przegłosowanie opłat uzależnił je procentowo od wynagrodzenie minimalnego, które dziś wynosi ok. 1380 zł. Za opiekę nad dzieckiem ponad  4 godziny dziennie opłata wynosi 8,36% minimalnego wynagrodzenia, co daje 116 złotych (bez wyżywienia). Prezydent zdaje sobie znakomicie sprawę z faktu, iż wysokość minimalnego wynagrodzenia jest corocznie zwiększana przez rząd, tym samym opłata za przedszkola będzie wprost proporcjonalnie podwyższana. Nie musi więc już robić zamieszania i wprowadzać raz do roku podwyżki dla mieszkańców, gdyż w białych rękawiczkach będzie to czynił pośrednio rząd.

Swoim zarządzeniem Prezydent sięgnął również do naszych kieszeni w kwestii biletów do ZOO, których wzrost sięga aż 50%!!! To co zostało zaprezentowane powyżej to podwyżki dla mieszkańców, tymczasem co dla „swoich”?

Przede wszystkim podwyżki dla Prezydenta, Prezesów Spółek, szczególnie dla Prezes ZOZ-u o ok. 8.000 złotych, zmiana schematu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, dzięki któremu możliwe było zatrudnienie tak dużej rzeszy osób. Poza tym zamiast skupiać się na sprawach istotnych dla miasta z punktu widzenia inwestycyjnego przedkłada się radnym uchwały typu zwiększenie o kolejne kilkadziesiąt punktów alkoholowych, zajmowanie się opiniowaniem trzech kasyn z lokalizacją w mieście Płocku.

To dość dziwne, że samorząd na pierwszych sesjach w nowej kadencji zajmuje się podobnymi uchwałami. Jakby nie dostrzegał Prezydent Miasta faktu, iż w bieżącym roku szczególnie dotknęła nas – Polaków – fala podwyżek, m.in. paliwa, cukru, VAT, podstawowych produktów spożywczych, w związku z tym samorząd winien z wielką rozwagą i racjonalnie podejmować tak trudne decyzje związane z podwyżkami, które wpływają na zmniejszenie budżetów domowych Płocczan.